top of page

Comunitat

Si un element ha caracteritzat el festival des dels seus inicis és la implicació de la gent de Sant Martí de Tous. En un poble de poc més de mil habitants, no es pot entendre la dimensió d’un festival com el nostre sense el paper de la seva gent, tant pel que fa a la seva dimensió creativa com a la logística. Al llarg dels anys, la gent del poble s’ha anat fent seu el festival. Aquest sentiment tan arrelat creiem que és una de les claus de l’èxit de la proposta i volem que així continuï sent. La comunicació amb la comunitat ha de ser molt fluïda, per tal que conegui, entengui i defensi les diferents línies de treball del festival, així com la seva programació. 
A més, la implicació de la comunitat va més enllà del terreny emocional i logístic. Des dels seus inicis el festival ha acollit la creació de dues peces de teatre comunitari en què el col·lectiu s’expressa al carrer també artísticament. El fet de que a Sant Martí de Tous hi visquin diferents artistes professionals fa que durant els mesos previs, a places i carrers hi bulli l’energia i la creativitat per preparar tant la Cercavila Tous és llegenda com l’Apagada de Misteri, dos espectacles que impliquen fins a un centenar llarg de persones i que fan reviure, a diferents racons del municipi, llegendes tan del poble com d’arreu. 

bottom of page