dellegendes 2020

Durant el festival es programaran una vintena d’espectacles professionals de qualitat contrastada. Per tal que sigui factible de poder veure bona part de les propostes, en l’edició del 2020 hem optat, en alguns casos, per fer diferents passis més breus de determinats espectacles que ho permetien. Així, en una sola sessió, podran coincidir diferents artistes que ens oferiran una visió ben eclèctica de com es pot encarar la creació partint del material d’arrel. També hi ha propostes que es podran veure passat el cap de setmana habitual del festival. 

A part de la programació d’espectacles, el festival també acull, normalment, un parell de creacions de caire popular en què hi participen més d’una cinquantena d’actors i músics del municipi. L’Apagada de misteri i el Tous és llegenda són avui dos actes comunitaris que acullen un públic molt nombrós els dos dies del festival. Enguany aquests dos espectacles patiran canvis obligats per la situació sanitària. Les dues obres coincidiran en una nova proposta (L’Apagada: Tous és misteri) que mirarà de descobrir terrenys creatius inexplorats, encara que sigui per l’obligació que imposa una realitat complicada, dura i incerta.