top of page

TRANSPARÈNCIA

Amb l'entrada en vigor de la nova llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern l'Associació És Llegenda, entitat organitzadora del Festival de Llegendes de Catalunya publica a continuació les subvencions, acords, convenis i ajuts públics que rep per a dur a terme aquesta activitat.

 

 

SUBVENCIONS

2019:

- Generalitat de Catalunya 14.000€ (Objecte Subvencionat "X edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Diputació de Barcelona: 15000€ (Objecte Subvencionat "X edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Ajuntament de Sant Martí de Tous: 7000 (Objecte Subvencionat "X edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Ajuntament de Sant Martí de Tous: 18000 (Objecte Subvencionat "Producció d'Espectacles de Sant Martí de Tous")

2018:

- Geneneralitat de Catalunya: 11500 (Objecte Subvencionat "IX edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Diputació de Barcelona: 15000€ (Objecte Subvencionat "IX edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Ajuntament de Sant Martí de Tous: 6500 (Objecte Subvencionat "IX edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Ajuntament de Sant Martí de Tous: 13500 (Objecte Subvencionat "Producció d'Espectacles de Sant Martí de Tous")

2017:

- Generalitat 9995€ (Objecte Subvencionat "VIII edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Diputació 8500 (Objecte Subvencionat "VIII edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

- Ajuntament de Sant Martí de Tous 4615 (Objecte Subvencionat "VIII edició del Festival de Llegendes de Catalunya")

2016:

- Amb resolució definitiva del 17 de juny de 2016, l'Associació És Llegenda té atorgada una subvenció de 7155€ per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

 

- Amb número d'expedient 2016/9350, en data de 28 d'octubre de 2016, l'Associació és Llegenda rep la quantitat de 10.000€ destinada a finançar el VII Festival de Llegendes de Catalunya.

 

2015:

- Amb resolució de 28 de maig de 2015, l'Associació És Llegenda té atorgada una subvenció de 5351€ per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

 

- Percep de la Diputació de Barcelona 24.000€ per a la realització de la sisena edició del Festival de Llegendes de Catalunya.

 

2014:

- En data de 10 de desembre de 2014 existeix el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Martí de Tous signat el 10 de juny del 2014 pel qual rebrà a partir del 2015  un total de 6800€ per a la organització del Festival de Llegendes de Catalunya.

 

bottom of page